girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Fidei Świątynia Fidei (Wierności), zbudowana na Kapitolu przez króla Numę Pompiliusza, została odbudowana w roku 254 p.n.e. Świątynia ta była miejscem przechowywania traktatów zawartych między Rzymem a innymi państwami. Obecnie jest w tym miejscu taras widokowy na Forum Romanum.
       
 Templum Fidei

templum fidei-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk