girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Iovis Custodis Świątynia Jowisza Stróża na Kapitolu zbudowana przez Domicjana na pamiątkę skutecznej opieki nad Wespazjanem w czasie starcia z Witeliuszem. Obecnie to budynek przy Via del Campidoglio.
       
 Templum Iovis Custodis

tabularium2-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk