girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Lunae (65) Świątynia bogini Księżyca, zbudowana w czasach republikańskich na Awentynie, była udekorowana posągami przywiezionymi z Teatru Korynckiego. Obecnie tam znajduje się kościół Santa Prisca.

Templum Lunae2

s. Prisca

Santa prisca

s. prisca2

zob. Santa Prisca (Via di Santa Prisca)
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk