girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Theatrum Pompei Teatr Pompejusza wybudowany Na Polu Marsowym w 55 r. p.n.e. był pierwszym kamiennym teatrem w Rzymie. Do teatru przylegał kompleks rekreacyjny, Porticus Pompeianae, pełniący rolę galerii muzealnych. Średnica niszy teatralnej wynosiła 150 m. W teatrze stał posąg Venus Victrix (Wenus Zwycięskiej). Obecnie to Largo del Pallaro i okolice.

tHEATRUM BALBI     Theatrum Pompei2

Theatrum Pompei4

Theatrum Pompei5    Theatrum Pompei3

Teatro di Pompeo

Teatro di Pompeo2
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk