girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Thermae Decianae (60) Termy wybudowane na Awentynie przez cesarza Decjusza w 252 r. były restaurowane w IV i V wieku n.e. Obecnie na tym terenie znajduje się Piazza del Tempio di Diana oraz Villa Torlonia.

Thermae Decianae    thaermae decianae-szkic

   Villa Torlonia 
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk