girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Thermae Suranae (68) Termy Surańskie przy Clivus Publicius na Awentynie zostały zbudowane przez Trajana i nazwane na cześć towarzysza broni Trajana, Lucjusza Sury. Być może te termy zostały w Mirabilia Urbis Romae nazwane Termami Mercurego. Obecnie na tym terenie znajduje się Ogród kwiatowy, Rosarium, Roseto di Roma Capitale.

    Thermae Suranae

roseto
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk