girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Via dei Fori imperiali W średniowieczu całe centrum starożytnego Rzymu zatraciło charakter "Stolicy Świata" i było zamieszkiwane przez biednych ludzi, budowano tam kościoły i klasztory. Dopiero w XVI wieku kardynał Michele Bonelli postanowił przywrócić właściwy charakter tego miejsca - zaczął od restauracji Via Alessandrina. Inny kardynał, Farnese, na zboczach Palatynu zbudował wspaniałe Ogrody. Dopiero jednak w latach 1924-1932 za panowania Benito Mussoliniego, który postanowił reaktywować Imperium Romanum pod swoją komendą, zaczęto w sposób metodyczny przywracać do świetności dawne zabytki starożytnej chwały. Zbudowano drogę między Piazza Venezia a Colosseum, którą nazwano Via dei Fori Imperiali, ponieważ biegnie przez te właśnie Fora.

fora caesarum

via fori imp.2-k

via fori imp.-k

Via Imperial.-p
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk